Vibeke Kruse

Vibeke Kruse var Christian 4.s elskerinde. Man kender ikke noget til den første del af Vibeke Kruse liv. Hun kom i tjeneste hos Christian 4.s anden hustru, Kirsten Munk, og senere hos Kirsten Munks mor, Ellen Marsvin.

Bruddet mellem Christian 4. og Kirsten Munk var ved at være en realitet, da kongen i 1629 indledte et kærlighedsforhold til Vibeke Kruse; forholdet blev arrangeret af Ellen Marsvin, som fortsat ville stå på god fod med kongen.

Sammen med Christian 4. fik Vibeke Kruse bl.a. sønnen Ulrik Christian Gyldenløve. Hun havde stor indflydelse på kongen, og han skænkede hende bl.a. et gods i Holsten og en gård i København. Ved Christian 4.s død blev Vibeke Kruse, der da var syg, fordrevet fra Rosenborg af Kirsten Munks svigersøn Corfitz Ulfeldt, som også forsøgte at indlede en retssag imod hende. Det slog fejl, men Vibeke Kruse døde få måneder senere.

 

Relationer