Statuette af Christian 4.

Bronze, omtrent 50 cm høj, placeret midt på det centrale stuebord i arbejdsværelset.

Indretningen af Frederik 8.s arbejdsværelse understreger på flere måder slægtsbåndene mellem den oldenborgske og den glücksborgske linje af kongeslægten. Christian 9. kom på tronen som den første glücksborger i 1863 efter den barnløse Frederik 7., og få år senere indrettede hans ældste søn dette arbejdsværelse. En direkte reference til Oldenborgerne er de gule og røde farver, som indgår i det oldenborgske våbenskjold, og statuetten af den berømteste oldenborgske konge har samme pointe. Eftersom danskerne mod slutningen af 1860’erne endnu så med en vis skepsis på den glücksborgske kongefamilie, søgte Kronprinsen på denne vis at understrege legitimiteten af familiens kongelige værdighed.

Relationer