Hirschfænger

På fæstet er Frederik 2.s kronede navnetræk og årstallet 1585. Hirschfængeren blev anvendt under den såkaldte parceforcejagt, hvor man drev dyret gennem skoven til det styrtede. Derefter sprang kongen til og gav det dødsstødet med en hirschfænger.