Damgartens erobring

I oktober 1675 nåede den danske hær til Svensk Forpommern og påbegyndte et angreb på byen Damgarten, som indtoges den 6. Oktober 1675.

Denne gobelin i Riddersalen skildrer byens erobring. Til venstre for midten ses Christian 5. i prægtig uniform, der med sin marskalstav i hånden peger mod netop Damgarten.  Til højre for kongen ses lillebroren prins Jørgen.
Gobelinerne på salens vægge viser de danske sejre under Skånske Krig 1675-79, der var Christian 5.’s mislykkede forsøg på at generobre de områder øst for Øresund der var gået tabt ved freden i Roskilde 1658.De er udført efter mål til salen på Rosenborg. Senere flyttedes de til Christiansborg Slot, men fandt i 1999 vejen ”hjem”.