Christian 4.s drømmesyn

Maleri af Christian 4.s syn før slaget ved Listerdyb i 1644, et søslag under Torstenson-krigen. Drømmesyn var en gentagende oplevelse for den danske konge, og de gjorde et stærk indtryk på ham. Maleriet viser kongens drøm om en ærefuld opstandelse, natten før han besejrede en overlegen svensk-hollandsk flåde. Kongen er fremstillet siddende i en sky. En engel kroner ham med sejrens krans, mens andre musicerer. Øverst læses ordet ”Jehova” skrevet med hebraiske skrifttegn. Kunstneren er ukendt.