Astronomisk ur

Et pragtstykke af et astronomisk ur med klokkespil og bevægelige figurer, udført af den schweiziske urmager Isaac Habrecht i 1594. Habrecht var en af hovedkræfterne bag det berømte ur i domkirken i Strasbourg, hvor han tilbragte det meste af sit liv, og uret der står på Rosenborg er delvist konstrueret som en efterligning af dette – dog i mindre skala, da det astronomiske ur i Strasbourg var blandt verdens største i denne kategori, før det blev ombygget til ukendelighed.

At uret er astronomisk betyder, at det ud over klokken også viser ugedage, måneder, år, samt månens faser. Uret har en timeviser til at vise klokken, både på en 12- og 24 timers skala, men ingen minutviser, da teknikken først blev avanceret nok til dette med indførslen af pendulmekanikken.

Som en påmindelse om livets gang og dødens uafvendelighed er menneskets fire faser (barndom, ungdom, manddom og alderdom) afbilledet omkring urets kvarterviser, ligesom det er døden, der ringer på klokken i klokkespillet. Derudover ses også en ugekalender, symboliseret ved de syv guder, ugedagene er opkaldt efter.

Klokkemelodien er genskabt efter en melodi fra Habrechts tid, da man ikke ved, hvordan den originale har lydt.

Uret har aldrig været i Christian 4.s varetægt, men blev overført fra det Gottorpske Kunstkammer i 1764 efter ordre fra Frederik 4. Årsagen til at denne overførsel kunne lade sig gøre var, at Frederik 4. i 1713 havde erobret Gottorp Slot under en manøvre i Den Store Nordiske Krig (1700-1721). Efter erobringen gav kongen ordre til at krigsbyttet, i dette tilfælde kunstsamlingen, skulle flyttes fra Slesvig til København. Overførslen skete i flere omgange, og det var altså først mange år efter Frederik 4.s død, at uret nåede frem.

Uret endte i første omgang på Christiansborg, hvorfra det senere blev solgt i flere dele, og det var først i 1846 at det lykkede Rosenborg at generhverve og samle uret.