Kæmpetårnet

I denne video tager museumsdirektør Thomas Thulstrup dig med op på toppen af Kæmpetårnet, der blev bygget af Christian 4., for at markere, at her gik grænsen mellem kongeriget og hertugdømmet Slesvig.

Historien bag Kæmpetårnet

Bygmesteren bag Kæmpetårnet, Riddersalen og kirkesalen på Koldinghus hed Hercules von Oberberg. Vi ved ikke præcis, hvor han stammede fra, men formentlig fra Tyskland eller Nederlandene.
Han blev oprindeligt hentet til Danmark for at bygge fæstningsanlæg, men fik størst betydning som slotsarkitekt. Han nåede i sin lange karriere, at fungere både som bygmester for de danske konger og flere slesvigske hertuger. Oberberg stod bl.a. bag opførslen af Hansborg Slot i Haderslev og ombygningen af Sønderborg slot, hvor Dronning Dorotheas spektakulære slotskapel endnu står som et eksempel på Oberbergs evner som bygmester.
Christian 4.s projekt med opførelsen af Kæmpetårnet blev Oberbergs sidste opgave. Oberberg nåede dog aldrig at se det færdige resultat, da han døde i 1602, som en gammel mand.

Under branden i 1808 stod kun Kæmpetårnets nordlige mur tilbage. I begyndelsen af 1930´erne truede resterne af tårnet med at synke i grus, men heldigvis lykkedes det at skaffe midler til genopførelse af tårnet.