Christian 3.s soveværelse

Museumsdirektør Thomas Thulstrup tager dig med helt tæt på det sted på Koldinghus, hvor Christian 3. havde soveværelse og i sidste ende døde.

Få historien uddybet

Christian 3.s død

1. januar 1559 døde den danske reformationskonge, Christian 3., i sine private gemakker i den sydfløj på Koldinghus, som han, sammen med sin hustru Dorothea, selv havde ladet opføre. Undersøgelser af kongens skellet har vist, at han trods sine kun 55 år led af fremskreden forkalkning, som formentlig har forårsaget den koldbrand i benet, som tog livet af ham.

Forud for sin død var gået en kortere periode, hvor kongens helbred var blevet hurtigt forværret. Lillejuleaften 1558 måtte kongen gå i seng, og han rejste sig ikke fra den siden. Angiveligt var hverken Christian eller Dorothea i tvivl om hvor det bar henad, så mens Dorothea skrev til de ældste børn, indkaldte kongen sine nærmeste embedsmænd kansler Johan Friis og den tyske kansler Andreas von Barby.

I løbet af juledagene forværredes kongens tilstand, og nytårsnat kl. 3. blev det lægehold, som havde tilset og behandlet kongen, tilkaldt. Hen på morgenstunden blev desuden hofpræsten Povl Novomagus tilkaldt, som tog imod kongens skriftemål og efterfølgende holdt en smuk prædiken, hvorefter kongen modtog nadveren.

Hen på formiddagen tog dronningen og de to yngste børn, Hans og Dorothea afsked med kongen. Herefter kom de to kanslere til kongens seng, hvor han instruerede dem i at rådgive og vejlede hans ældste søn, Frederik, den kommende konge, som ikke selv nåede frem til dødslejet.

Efterfølgende kom dronningen igen ind til kongen, hvor de tilgav hinanden deres synder, hvorefter dronningen grædende forlod kammeret. Efterfølgende sang de tilstedeværende to salmer, hvorefter hofpræsten måtte forlade kongens leje, for at begrave sin egen far, som var død dagen før. Da præsten kom tilbage, holdt han endnu en prædiken efterfulgt af salmesang. Kongen klarede første vers, og så vendte han sig imod væggen og klokken halv fem var det slut. Kongen var død.

Kort efter kongens død blev der udgivet et lille skrift, som beskrev hans dødsleje. Skriftet udsprang ikke som i vore dage af befolkningens ønske om at høre sladder om de kendte og kongelige. Baggrunden var derimod, at kongens dødsleje på eksemplarisk vis demonstrerede, hvordan en god luthersk fyrste og familiefar burde tage afsked med verden og gå døden i møde.

Læs historien om Christian 3.s Kapel lige her

Portræt af Christian 3. som lig, udført i 1559 af Jost Verheiden. Billedet er formentlig malet kort tid efter dødens indtræden og har med overvejende sandsynlighed tilhørt dronningen. Foto: Wikimedia Commons

Dronning Dorothea

9. juli 1511 kom Dorothea af Sachsen-Lauenburg til verden i det lille nordtyske fyrstedømme Sachsen-Lauenburg. Dorothea blev opdraget som glødende protestant, og allerede som 14-årig blev hun gift med den otte år ældre hertug Christian, der i 1536 indtog den danske trone som Christian 3.

I årene efter 1540 boede Dorothea og Christian 3. i lange perioder på kongeslottet Koldinghus, som de byggede om fra en gammeldags fæstning til et moderne renæssanceslot. De opførte bl.a. sydfløjen, den nuværende Ruinsal, hvor de havde bolig på mellemste etage. Dorothea fik i årene fra 1532 til 1546 fem børn, hvoraf de to sidste blev født på Koldinghus.

Nytårsmorgen 1559 blev Dorothea enkedronning, da Christian 3. efter længere tids sygdom døde på Koldinghus. Efterfølgende blev Dorothea boende på slottet frem til 1570.

I de 11 år hun boede på Koldinghus som enkedronning, satte hun sit tydelige aftryk på både slottet og byen. Hun forbedrede og forskønnede slottet med både slotshave, vandforsyning og springvand. I byen oprettede hun en Latinskole, hvor lektorerne skulle undervise i Katekismus, hun fik opført et hospital, som fungerede som et bosted for syge og fattige, hun anlagde en ny kornmølle tæt på slottet, og hun grundlagde Danmarks første fasangård.

Lige inden hun flyttede fra Kolding fik hun ligeledes påbegyndt konstruktionen af et saltværk. Og selv i dag, er dronningens navn en del af byens DNA. I dag kan du således bl.a. besøge Dronning Dorotheas Badstue og Dronning Dorothea Teatret.

Selvom Dorothea i sit sidste leveår både var plaget af tiltagende sygdom og bruddet med sin ældste søn, Frederik 2., nåede hun at opleve det endnu eksisterende kapel på Sønderborg Slot stå færdigt. Det var Dorothea selv, der havde taget initiativ til kapellet og indrettet det. Efter hendes død i 1571 henstod Dorotheas kiste i kapellet på Sønderborg Slot, indtil Frederik 2. i 1581 fik moderen flyttet til Roskilde Domkirke, hvor hun blev begravet ved siden af sin mand.

Samtidigt portrætmaleri af Dronning Dorothea udført af kunstneren Jacob Binck i 1550. Maleriet kan ses i Christian 3.s kapel på Koldinghus.