Køb billet online her
Rosenborg Slot
Øster Voldgade 4A
1350 København K
Tlf: +45 3315 3286
museum@dkks.dk

Bøgetræet september 2023 | Koldinghus

Bøgetræet foran Koldinghus skal fældes

Den store bøg, der står ved stien op til Koldinghus, er kraftigt angrebet af kæmpeporesvamp, som nedbryder træets holderødder, hvilket gør det akut ustabilt. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor set sig nødsaget til at fælde træet.

På grund af træets placering tæt ved vejen til Koldinghus, har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at igangsætte arbejdet fredag 8. september, hvor der udlægges køreplader i området. Selve skovningen påbegyndes mandag 11. september og forventes afsluttet tirsdag 12. september. Da anlægget omkring slottet også er fredet som fortidsminde, vil der ikke blive plantet et nyt. Det er planen at slottet og det fredede terræn omkring slottet skal fremstå nogenlunde uforstyrret som et markant landemærke i landskabet.

Arbejdet med fældningen af træet betyder, at der for gående ikke vil være adgang til slottet fra Staldgården. Adgang skal ske via Hyrdestræde eller trapperne fra Markdanersgade. Kørestole og dårligt gående vil få adgang fra Staldgården.

Vi er selvfølgelig kede af, at skulle sige farvel til det smukke bøgetræ, der i over 100 år har stået ved stien op til slottet og som er et af slottets kendetegn, men der er et hensyn til både slottet og slotsmiljøet samt vores gæsters sikkerhed.

Vi ved desværre ikke meget om træet, men ud fra gamle fotos kan vi se, at slottet i midten af 1800-tallet har stået ubeplantet hen. Vi kan også se, at borgbanken i slutningen af 1800-tallet springer ud i krat og træer. Vores bøgetræ er derfor nok et levn fra denne beplantning. Buskadset er løbende blevet reduceret – sikkert for at få borgbanken til at stå skarpt.