Skakspil

Skakspil med danskere og svenskere, skåret i kalksten efter Frederik 3.s nederlag til Karl 10. Gustav 1658. En figur med hatten i hånden søger beskyttelse bag Frederik 3. mens en nar er ved at rane Karl 10. Gustav’s scepter og sværd. Den danske dronning bærer krone, den svenske derimod kun hat, og en af de svenske bønder gemmer en pose penge på ryggen. Kan man ikke vinde en krig…