Rosenborg Slot, malet

Rosenborg Slot set fra lysthaven. Billedet er en gouache, dvs. malet med en særlig vandfarveteknik, fra Christian 6.s tid.