Pokal med kameer og gemmer

Guld, emaille, halvædelsten (udskåret i positiv og negativ). Renæssancen havde genoplivet antikkens stenskærerkunst og skattet den enkelte kame eller gemme som et selvstændig kunstværk.

Efter 1600 dalede kvaliteten og veg for dekorativ seriefremstilling. Denne skue-pokal forener unika-stykker med håndværksmæssige gentagelser. Motiverne er antikkens guder og kejsere, europæiske renæssancefyrster og mytologiske motiver. Emaillens farver, eksotiske blomster, dyr, fugle og frugter daterer pokalen til 1635-50 (stilkens mohr og drage fra o. 1610 er genbrug). Emaillen kan være udført i Nederlandene, de skårne sten i Prag, men oprindelsesstedet er ukendt. Pokalen, der har tilhørt hertugene af Holsten, er dansk krigsbytte og blev fundet i et jernskrin i en kælderhvælvning på Gottorp slot 1732. Efter restaureringen lod Christian 6. den indgå i Grønne Kabinet 1736.