Kobberstik af Christian 4.

Det kolorerede kobberstik af Christian 4., som hans datter Leonora Christina sendte til Christian 5. fra sit fangenskab i 1685. Det fungerede som bøn om frigivelse. Samme år døde hendes fjende ved hoffet, Frederik 3.s dronning Sophie Amalie, og efter 21 år som fange i Københavns Blåtårn blev Leonora Christina løsladt.