Gueridoner af sølv

De to gueridoner blev udført i Hamburg af Johan Adolph Sülssen omkring år 1710.