Bønnebog, 1617

Kirsten Munks bønnebog, skrevet af hende selv. Første blad er dateret af kongen d. 22. sept. 1617. Bindets talmonogrammer i emalje står for C(hristian) 4. (3. og 4. bogstav i alfabetet) og K(irsten) M(unk) (10. og 12. bogstav).