Bertel Thorvaldsen

Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen blev optaget på Kunstakademiet allerede som 11-årig på grund af sit usædvanlige tegnetalent. Nicolai Abildgaard blev hans lærer og mentor og skaffede ham adgang til landets højeste kredse.

I 1796 rejste Thorvaldsen til Rom, hvor han skulle udføre det livsværk, der skulle gøre ham en af tidens allerstørste billedhuggere. Fra de tidlige år i København og helt frem til sin død udførte Thorvaldsen et stort antal portrætter, først som medaljoner og siden som buster. Busterne blev fortrinsvis udført i naturlig størrelse og havde et fælles udtryk, hvis overordenede mål nok var den ideale gengivelse, men som samtidig rummede præcist opfattede individuelle træk.

Efter 40 år i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark. Modellerne til hans arbejder og hans samlinger af malerkunst og antikke genstande blev skænket til København, og 1839-1848 blev Thorvaldsens Museum opført ved siden af Christiansborg Slot.

Til hans kendtestye værker hører bl.a. Kong Priamos af Troja bøndfalder Achilleus om sin søn Hectors lig (1815), Jason med det gyldne skind (1828), den skulpturelle udsmykning af Københavns Domkirke (1821-24) med bl.a. statuerne af Kristus og apostlerne samt Pave Pius 7.s gravmæle (1824-30) i Peterskirken i Rom.

Relationer