Dronning Caroline Amalie

Caroline Amalie blev dronning af Danmark i 1839. Hun var datter af hertug Friedrich Christian af Augustenborg og prinsesse Louise Augusta af Danmark. Hun blev i 1815 gift med prins Christian Frederik, den senere Christian 8.

Caroline Amalie var meget optaget af forskellige sociale og humanitære spørgsmål, og hun stod bl.a. bag oprettelsen af flere hjem for forældreløse børn. På grund af sine augustenborgske rødder blev hun af mange danske betragtet med en vis mistro under de nationale konflikter i Slesvig-Holsten, men i løbet af den senere del af sit liv opnåede hun stor folkelig popularitet. Caroline Amalie interesserede sig for religiøse spørgsmål og blev en vigtig støtte for den grundtvigianske bevægelse.

Ægteskabet mellem Caroline Amalie og Christian 8. var lykkeligt, men parret fik aldrig nogen børn. Tronfølgeren Frederik var således fra Christians første bryllup med Charlotte Frederikke.

Relationer