Christian 8.

Christian 8. var konge af Danmark fra 1839. Moderen var Sophie Frederikke, hustru til Christian 7.s bror arveprins Frederik; mange mener at faderen var arveprinsens adjudant. Christian blev i 1806 gift med Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin, med hvem han fik sønnen Frederik (7.); ægteskabet opløstes 1810, og i 1815 ægtede han Caroline Amalie af Augustenborg.

Nogle få måneder i 1814 var han, under navnet Christian Frederik, konge af Norge, som han gav en ny forfatning. Han gik af i forbindelse med Norges overgang til svensk herredømme. Som konge af Danmark regerede han i en brydningstid, hvor enevælden kom under pres. Han gennemførte omfattende reformer, men afviste at indføre en fri forfatning.

Christian 8. fik en solid uddannelse, bl.a. inden for historie og litteratur; han var stærkt kulturelt og videnskabeligt interesseret, og i hans regeringstid fik hoffet en central rolle i det københavnske kulturliv. På udlandsrejser opkøbte han bl.a. genstande fra det antikke Grækenland, som i dag udgør kernen i Nationalmuseets antiksamling.