1775-1800

Fredsperioden varede århundredet ud, og det neutrale Danmark kunne fortsat nyde økonomisk godt af, at det øvrige Europa var på krigsfod det meste af tiden. Samtidig slog en dansk national tendens igennem; i 1776 inførtes Indfødsretten, som bl.a. skulle sikre, at statens embeder kun kunne besiddes af danskere.

I 1784 gennemførte kronprins Frederik (6.) et statskup, hvormed Ove Høegh-Guldberg og dronning Juliane Marie mistede magten. Formelt blev Danmark fortsat regeret af den syge Christian 7., men reelt var kronprinsen nu landets leder. Under Frederiks styre blev stavnsbåndet ophævet i 1788.

Christiansborg Slot brændte i 1794 og måtte opgives som kongelig residens. I stedet flyttede kongen og kronprinsen ind på Amalienborg. Slutningen af 1700-tallet var stilmæssigt stærkt præget af nyklassicismen med Jens Juel som en vigtig repræsentant inden for malerkunsten.

Relationer