Dronning Marie Sophie Frederikke

Marie Sophie Frederikke blev dronning af Danmark i 1808. Hun var datter af landgreve Carl af Hessen-Kassel og blev gift med Frederik (6.) i 1790.

Ægteskabet mellem Marie og hendes fætter kronprins Frederik blev indgået på trods af indvendinger fra regeringen og kongehusets rådgivere. Dronningen førte en tilbagetrukken tilværelse; hun fik et svagt helbred efter otte børnefødsler, hvoraf kun to døtre overlevede. Hun var regent 1814-1815, mens Frederik 6. deltog i Wienerkongressen, som fastlagde Europas nye grænser efter Napoleonskrigene.

Kongeparret og de to prinsesser, Caroline og Vilhelmine, kunne ofte ses sejle på kanalerne i Frederiksberg Have, hvilket bidrog til kongefamiliens i forvejen store popularitet. De kom til forskel fra tidligere danske regentpar til at fremstå som symboler på et borgerligt københavnsk familieliv, også selvom kongen havde et almindelig kendt forhold til Frederikke Dannemand.

Relationer

Kronprinsesse Marie og prinsesse Caroline i Frederiksberg Have

Jens Juel malede kronprinsessen med sin datter omkring år 1800. På det tidspunkt havde kunstneren været hofportrætmaler i 20 år og malet de fleste kongelige familiemedlemmer op til flere gange. Kronprinsesse Marie var blevet portrætteret på et over to meter højt maleri otte år tidligere, mens Juel malede hendes mand, den senere Frederik 6., allerede kort før hans konfirmation i 1783. I Juels malerier mødes det yndefulde med virkelighedsnære skildringer. Gengivelsen af landets kronprinsesse gående på sine flade fødder i en have uden symboler på sin værdighed ville have været utænkelig et par årtier tidligere. Med den franske revolution fulgte en frigørelse i kunsten, som Juel var blevet eksponeret for under sin årelange udlandsrejse, og han kunne derfor efterleve de for tiden moderne krav og forventninger til kunsten, der også var ved at opstå i Danmark. Også interessen for intimsfæren, familiefølelse og børnenes friere udfoldelse var tendenser, der var oppe i tiden og kan ses i maleriet. C. Zeuthen gengav Frederik 6.s arbejds- og soveværelse på en akvarel i 1840 efter kongens død. På akvarellen kan man se maleriet hænge på væggen bagved kongens seng. Til venstre i billedet ses kongens hvidmalede skrivepult. Den indgår i dag i Kongernes Samling og kan ses i rum 16. Maleriet blev erhvervet til Rosenborg i 2015 med støtte fra Augustinus Fonden, Ny Carlsbergfondet og Kulturstyrelsen.