C.W. Eckersberg

Christian Wilhelm Eckersberg, som var født i Blåkrog i Sønderjylland, fremstår som en af 1800-tallets vigtigste danske malere. Han var i lære flere forskellige steder i Jylland, inden han som 20-årig begyndte på Kunstakademiet i København. Her modtog han undervisning af bl.a. maleren og arkitekten Nicolai Abildgaard.

En længere udlandsrejse bragte Eckersberg til Paris, hvor han kom i lære hos maleren J.L. David, og siden til Rom. Romertiden præges af hans mange tegnede og malede prospekter af byen og dens umiddelbare omegn. De betragtes som højdepunktet i hans kunsterliv og som epokegørende i den danske landskabskunsts historie.

I 1816 vendte han tilbage til København som en fejret national personlighed, og i 1818 blev han professor ved Kunstakademiet. På Rosenborg findes et portræt af Frederik 6. med familie; selv om portrætmaleriet ikke var Eckersbergs stærke side, har hans skarpe blik her fanget den opstillede familie på næsten fotografisk vis.

Relationer