Dronning Anna Cathrine

Anna Cathrine blev dronning af Danmark i 1597, da hun blev gift med Christian 4. Hun var datter af markgreve, senere kurfyrste Joachim Friedrich af Brandenburg. Brylluppet fandt sted på Haderslevhus, året efter at Christian 4. var blevet kronet. Sammen fik de seks børn, heriblandt den udvalgte prins Christian, der imidlertid døde et år før sin far, og Frederik 3., som indførte enevælden i Danmark.

Anna Cathrine var Christian 4.s første hustru, men man ved ikke særlig meget om hende. Hun øvede efter alt at dømme ikke nogen nævneværdig politisk indflydelse, men hun ledsagede ofte kongen på hans rejser. Hun blev i samtiden rost for sin beskedenhed og sin dybe religiøsitet.

Rosenborg blev påbegyndt, mens hun var dronning, men hvilken indflydelse, hun kan have haft på byggeriet og indretningen, ved man ikke.