Dronning Anna Cathrine

En stilfærdig dronning

Født 26. juni 1575, død 8. april 1612, dronning af Danmark-Norge 1598-1612

Anna Cathrine af Brandenburg blev født i Halle i Sachsen, som ældste datter af Markgreve og senere Kurfyrste Joachim Friedrich og Markgrevinde Cathrine af Küstrin. Anna Cathrine voksede op i landlige omgivelser og havde en god og harmonisk barndom. Familien havde sin gang ved hoffet i Mecklenburg, og her mødte hun i 1595 den to år yngre danske – men endnu ukronede – konge, Christian 4.

Et stille bryllup i pestens skygge

I de næste par år, blev forbindelsen holdt ved lige af deres mødre, der begge var ivrige efter at mødet skulle ende ud i ægteskab. Anna Cathrine deltog i Christian 4.s kroning i København i 1596, og året efter, den 27. november 1597, blev parret gift. Brylluppet fandt sted mens pesten hærgede København, så det endte med at blive en beskeden fest på Haderslevhus i Sønderjylland. Året efter, den 11. juni 1598, blev Anna Cathrine kronet til dronning af Danmark-Norge.

En beskeden dronning

Anna Cathrine var Christian 4.s første hustru og hans eneste dronning, men man ved ikke særlig meget om hende. Måske var det også svært at tage opmærksomhed, når ægtemanden var den flamboyante og bombastiske Christian 4. Hun var efter alt at dømme en stille og tilbageholdende dronning, der ikke søgte nogen politisk indflydelse. Anna Cathrine interesserede sig for sprog, var en dygtig rytter og tit med på kongens rejser. Samtiden roste hende for hendes beskedenhed og dybe religiøsitet, og hun havde et tæt venskab med den luthersk-ortodokse biskop Hans Poulsen Resen. Hun var altså en ideel dronning af tiden.

Tre overlevende børn

Selvom ægteskabet, som hovedparten af datidens fyrsteægteskaber, var af den praktiske slags, fik parret alligevel mindst seks børn. Kun tre sønner nåede dog voksenalderen. Den ”udvalgte prins” Christian, der skulle efterfølge sin far på tronen, døde et år før sin far efter et temmelig udsvævende liv. Dermed blev det sønnen Frederik (3.), som blev Danmarks næste konge og blandt andet indførte enevælden i Danmark. Den yngste søn Hertug Ulrik blev myrdet som 22-årig under fredsforhandlinger med svenskerne i Schlesien. Ægtemanden Christian 4. havde mange elskerinder og utallige børn. Dagen efter Anna Cathrine fødte sin yngste søn Ulrik i 1611, nedkom hendes egen kammerpige, Kirsten Madsdatter, også med kongens barn. En søn, der fik navnet Christian Ulrik Gyldenløve, og blev den første i en lang række af Gyldenløver.

Nåede ikke at se sønnerne blive voksne

Anna Cathrine nåede ikke selv at se sine tre sønner nå voksenalderen, da hun døde i 1612, 36 år gammel. Sandsynligvis af tyfus. Christian 4. havde travlt med krigene mod Sverige, så han var ikke ved dronningens dødsleje. Det var hendes ven, den luthersk-ortodokse biskop Hans Poulsen Resen heller ikke. For på sit dødsleje tilkaldte hun i stedet den krypto-calvinistiske præst Oluf Kock, som gav hende sakramentet. Han var ellers blevet afsat fra sit embede efter en teologisk strid med netop dronningens ven Hans Poul Resen.

Anna Cathrine er begravet med sin mand og alle sine børn i Roskilde Domkirke, hvor hun ligger i Christian 4.s kapel.

Byggeriet af Rosenborg blev påbegyndt, mens Anna Cathrine var dronning, men om hun har haft nogen indflydelse på byggeri og indretning, ved man ikke. Hun kan dog sagtens have boet på Rosenborg i perioder – sammen med kongen.

Om maleriet

Maleriet er et udsnit et maleri af Dronning Anna Cathrine og Christian 4.  Oprindelig har det været to selvstændige portrætter.