Tronstol

Tronstol tegnet af Joseph Christian Lillie (1760-1827). Den blev oprindelig fremstillet til Christian VII’s Palæ, men er flyttet herover, idet Nicolai Abildgaards originale tronstol er gået tabt. Tronhimlen af udskåret træ er i øvrigt original, mens trongardinet, der er genskabt efter Abildgaards skitser, er nedtonet en smule i farverne.

Relationer