Nicolai Abildgaard

Maleren og arkitekten Nicolai Abildgaard er kendt for en lang række anerkendte værker, hvoraf Den Saarede Filoktet, som han malede i Rom, er det mest berømte. Han blev optaget på Kunstakademiet i 1764, da han var blot 21 år gammel. Årene 1772-1777 tilbragte han i Rom, hvor han stiftede bekendtskab med de største malere fra Renæssancen samt arven fra antikken.

Derefter rejste han tilbage til Danmark, hvor han blev professor ved Kunstakademiet. I to perioder, 1789-91 og 1801-09, var han tilmed akademiets direktør.

Udover professorgerningen blev han udnævnt til hoffets officielle historiemaler. Hans første og største opgave lød at udsmykke Riddersalen på det nyopførte Christiansborg. Desværre brændte slottet samt størstedelen af Abildgaards værker i 1794.

Ved denne brand blev kongefamilien hjemløs, hvilket betød, at der skulle findes nye boliger til den store familie. Christian 7.´s halvbror, arveprins Frederik, flyttede ind i Levetzaus Palæ (siden kaldt for Christian VIII’s Palæ), som Abildgaard forestod indretning og udsmykning af.

 

 

 

Relationer