Malet blomsterdekoration

Blomsterdekorationen under loftet i Det Blå Kabinet blev genfundet under en bygningshistorisk undersøgelse i 1983. Før kendte man skitser af motivet fra Abildgaards hånd, men man vidste ikke, at det havde været brugt i palæet.

Relationer