Rummets historie

Fra soveværelse til audiensgemak 

Rummets tidligste funktion var soveværelse for Christian 4’s hustru til venstre hånd, Kirsten Munk. Hun boede i denne sydlige del af slottet, mens kongens gemakker var i den nordlige del.

Da Frederik 3 blev konge, byttede konge og dronning lokaler og rummet kom nu til at indgå i kongens lejlighed.

I 1668, da Frederik 3 ønskede at indrette et audiensgemak, valgte han dette rum, men han nåede aldrig at se Marmorgemakket færdigt, da han døde i 1670 – et år før det stod færdigt. Hans søn Christian 5 blev herefter konge. Det er da også hans monogram, der pryder indgangsdøren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Christian 5 monogram på et af dørfelterne i Marmorgemakket.

Rummet blev taget i brug og anvendt til bl.a. uddelingen af den første Dannebrogsorden i 1671. Herefter er det formodentlig jævnligt blevet anvendt som audiensgemak.

Arkivalske kilder fortæller, at Christian 5 i 1695 besøgte rummet sammen med arkitekt Steenwinkel og billedhugger Quellinius og man antager, at de besigtigede rummet med henblik på en istandsættelse. (Bering Liisberg)

Rummet har herefter stået i sin oprindelige skikkelse  siden begyndelsen af 1700-tallet.