Hvorfor er der så mørkt på Rosenborg?

Lys er godt for mange ting. Planter kan ikke gro uden lys og menneskers humør kan heller ikke.

Historiske genstande, derimod, har ikke godt af lys. Nogle materialer nedbrydes hurtigt af lys – f.eks. tekstiler og papir – for andre går det langsommere. Alle materialer nedbrydes, helt naturligt, men lys hjælper med til, at det går hurtigt.

Et museum, der samler og viser gamle ting frem, er nødt til at tænke på at bevare genstandene så lang tid som overhovedet muligt. På Rosenborg, der er et meget gammelt museum, hvor der vises meget gamle ting af sårbare materialer, er det derfor vigtigt at passe på ikke at udsætte genstandene for de ting, man ved er skadelige for dem.

Lysets skadelige virkninger findes både i dagslys og elektrisk lys – i de ultraviolette og infrarøde dele af lyset. Den ultraviolette del af lyset bleger farver og den infrarøde del, der er varme, accelerer den naturlige, fysiske nedbrydningen, som alle materialer er født med.

På Rosenborg har man derfor i en årrække forsket i at udvikle den bedste lyskilde til udstillingsbrug. Man har opstillet flere krav til dette lys:

  • Lyset må ikke udvikle store mængder varme.
  • Lyset må ikke være for stærkt, dvs afgive for mange skadelige uv-stråler.
  • Lyset skal have en god farve, så genstandenes farver tager sig rigtigt ud.
  • Lyset skal være lavenergi.

I et samarbejde med DTU Fotonik, Lumodan, Osram, Dong mfl. har museets tidligere chefkonservator Hazze Nystrøm udviklet et LED-lys, hvor lysets farve kan styres, så de udstillede ting tager sig bedst muligt ud, samtidig med at genstandene udsættes for så få af de skadelige stråler fra lyset som muligt. Det nye lys er derudover også meget energibesparende.

Tre af montrene i skatkammeret. De to montre til højre har stadig den gamle belysning med små glødepærer mens den venstre montre har monteret det nye filtrerede, hvide LED-lys

I løbet af efteråret 2010 – foråret 2011 blev lyset i montrene i skatkammeret udskiftet med nyt LED-lys. I det nye lys tager farverne på de gyldne genstande sig smukt ud samtidig med, at man tydeligt kan se den blå baggrundssilkes fine farve. I de montrer, der stadig har det gamle lys på fotoet herover, ser den blå farve mere grå og kedelig ud og de gyldne genstande henligger i mørke. I den nye montrebelysning er den mængde energi, der er til rådighed bedre udnyttet og montren er derfor belyst, så genstandene ses tydeligere.

I de store midtermontrer i skatkammeret er der også anvendt LED-lys

Det nye LED-lys bliver også brugt på særudstillinger. Her er det fra udstillingen “Pomp og Pragt”, der var opstillet i Riddersalen i vinteren 2010/11.

LED-lys i lamperne på udstillingen “Pomp og Pragt”