Peder Schumacher (Griffenfeld)

Peder Schumacher var søn af vinstueejer Joachim Schumacher, men opnåede at blive både greve og rigskansler.

Peder Schumacher, der var usædvanlig begavet, studerede bl.a. i København, Rostock, Dresden, Leiden og Oxford. Han blev Frederik 3.s sekretær og i 1668 kancelliråd; han udarbejdede Kongeloven, enevældens forfatning. I 1673 blev han greve med navnet Griffenfeld og året efter rigskansler og dermed rigets øverste embedsmand.

Griffenfeld fik mange fjender i administrationen og kom også på kant med kong Christian 5. I 1676 blev han arresteret og dømt til døden for bestikkelse og forræderi efter afsløringen af, at han i hemmelighed havde modarbejdet Danmarks officielle udenrigspolitik. På skafottet blev han benådet med livsvarigt fængsel. Han sad herefter fængslet på Holmen, indtil han i 1680 blev overført til en fæstning ved Trondheim i Norge. I 1698 fik han lov at tage bopæl i Trondheim. Griffenfeld var sin tids dygtigste danske politiker, men hans store ambitioner og arrogance blev hans fald.