Grevinde Danner

Grevinde Danner, som oprindelig hed Louise Rasmussen, var Frederik 7.s hustru fra 1850. Louise Rasmussen var født udenfor ægteskab. Hun blev uddannet som balletdanser ved Det Kongelige Teater. Efter i 1841 at have fået et barn med sin daværende elsker, bogtrykker Carl Berling, tog hun sin afsked som danser og oprettede en modeforretning.

Allerede fra 1830’rne kendte hun kronprins Frederik (7.), og hun blev hans elskerinde. Da han blev konge i 1848, fik hun titel af baronesse; i 1850 lod kongen sig vie til hende til venstre hånd, og hun blev grevinde. Grundet sin baggrund blev hun mødt med stor modvilje af både borgerskab og aristokrati, og hun var en politisk belastning for Frederik 7. Samtidig havde hun imidlertid en stabiliserende indflydelse på kongen, der var nært knyttet til hende.

Hun testamenterede sin formue til et hjem i København for fattige kvinder fra arbejderklassen, ligesom der ved hendes slot, Jægerspris, blev opført en række børnehjem for fattige piger.

Relationer