Dronning Sophie

Den talentfulde forretningskvinde

Født 4. september 1557, død 4. oktober 1631. Dronning af Danmark og Norge 1572-1588.

Sophie blev født i Wismar i Mecklenburg som eneste barn af hertug Ulrik 3. af Mecklenburg-Güstrow og Elisabeth af Danmark, der var datter af Frederik 1. Vi ved ikke meget om hendes opvækst, men i 1571 trådte hun frem på scenen, da hun, kun 14 år gammel, blev forlovet med sin fætter, den 37-årige danske konge Frederik 2.

En eksemplarisk dronning

Brylluppet fandt sted året efter den 20. juli 1572 på Københavns Slot. På trods af aldersforskellen, var deres ægteskab ikke desto mindre harmonisk og lykkeligt. I Frederik 2.s dagbogsnotater omtaler han hende som sin ”Soffye”, og beskriver deres samliv og forhold i kærlige vendinger. Som dronning opførte Sophie sig eksemplarisk. Som man forventede af rollen, holdt hun sig i baggrunden og blandede sig ikke i politik. I stedet samlede hun på folkeviser, interesserede sig for naturvidenskab og besøgte flere gange astronomen Tycho Brahe på hans observatorium Uranienborg på øen Hven. I løbet af 10 år, fik parret otte børn, blandt andre sønnen Christian (4.). 

Enkedronningen træder i karakter

Dronning Sophie havde ingen politisk indflydelse mens Frederik 2. stadig levede, men det ændrede sig efter hans død i 1588. Da tog den 31-årige enkedronning selv en mere fremtrædende rolle. Blandt andet som formynder for den endnu umyndige søn og konge Christian 4. med den magt det medførte. Hun var optaget af at sikre alle sine børn, havde store ægteskabsplaner for dem. Det lykkedes blandt andet, at få den næstældste datter Anna gift med den skotske konge James 6., og Anna blev derved dronning af Skotland og senere England. De yngre sønner ønskede hun at sikre hertugdømmer i Slesvig og Holsten, og som ambitiøs enkedronning kom hun hurtigt på kant med rigsrådet, der mente at hun blandede sig for meget. I 1594 fik de nok, og Sophie blev forvist til sit enkesæde Nykøbing Slot på Falster, langt væk fra København.

Forretningskvinden på Falster

Som forvist enkedronning viste Sophie sig hurtigt som en benhård forretningskvinde og en dygtig administrator af sine godsbesiddelser på Lolland og Falster. Hun effektiviserede og moderniserede godsdriften, byggede møller og drev en omfattende handel. Blandt mange andre ting. Selve slottet blev også moderniseret og fik blandt andet indlagt vand.

En anden lukrativ gren af Sophies forretninger var lånevirksomhed. Adskillige europæiske fyrster lånte penge af hende. Det gjaldt også hendes søn Christian 4., som flere gange måtte stå med hatten i hånden hos mor, når han manglede penge til sine bygværker og kostbare krige. Måske har hun også finansieret Rosenborg.

Samlet gjorde Sophies forretningstalent hende til Nordeuropas rigeste kvinde, da hun døde 74 år gammel i 1631. Her lød formuen på 5.5 millioner rigsdaler; en helt uhørt sum omregnet til dagens valuta. De forsvandt dog snart mellem hænderne på hovedarvingen, Christian 4., som hurtigt formøblede hele formuen på krige mod Sverige, den ældste søns bryllup og mere byggeri.

Dronning Sophie er begravet med sin mand, Frederik 2., i Roskilde Domkirke.

 

På portrættet, der er udført af Hans Knieper, er hun antageligt iført sin bryllupsdragt og en krone af guld med hvide perler.

Relationer