Carl Gustaf Pilo

Carl Gustaf Pilo (1711-1793) var en svenskfødt maler, der arbejdede i både Sverige og Danmark.

Pilo blev født i Runtuna (midt-Sverige), men ankom til København i 1741. Her arbejdede han både som lærer og udøvende kunstner.

I 1747, samme år som Frederik 5. blev salvet, blev Pilo udnævnt til dansk hofmaler – en titel han besad, indtil han vendte hjem til Sverige i 1771. Som hofmaler portrætterede han ad flere omgange Frederik 5. og hans dronning, Louise, og kom desuden til at fungere som tegnelærer for sønnen prins Christian (7.).

I 1748 blev Pilo ansat som professor ved det nyoprettede kunstakademi, som i 1754 fik til huse på Charlottenborg, hvor billedkunstskolen stadig hører til i dag.

Pilo er især kendt for sine portrætter og betragtes i dag som kunstneren, der indførte rokokostilen i dansk billedkunst. Hans tidlige malerier udstråler en originalitet præget af kølige, grønne nuancer, der giver portrætterne et let udtryk. Senere udskiftede han dog den muntre tone med en mere dramatisk, idet han skruede op for kontrasten og valgte at fokusere mere koncentreret på at karakterisere sine modeller.

På Rosenborg kan man blandt andet opleve hans portrætter af Dronning Louise og Frederik 5. i kroningsdragt (som ses på billedet ovenfor).