Kighul

Som konge har man naturligvis haft mange forpligtigelser, og én af disse var at modtage forskellige personer, af varierende stand, i særlige audiensrum. Disse rum var ofte ikke de samme fra konge til konge, idet man har fulgt med tidens mode og omdekoreret store dele af de allerede eksisterende slotte, hvis man da ikke bare byggede sig et nyt! Når man som konge modtog gæster, blev det i stigende grad nødvendigt at opdele folk efter vigtighed eller rang, således at man som adelig havde forrang for købmænd eller lignende.

Christian IV brugte i vid udstrækning vinterstuen som ét af sine audiensgemakker, og derfor har det åbenlyst været en god idé med dette lille kighul, så man har kunnet forberede sig på den næste modtagelse. Muligvis har dette kighul været brugt sammen med lydkanalerne, således, at kongen har kunnet give signal til tjenestefolket om at sætte gang i musikken.