Dronning Louise

Dronning fra 1863. Født Prinsesse Louise af Hessen-Kassel som ældste datter af hertug Wilhelm af Hessen-Kassel og Prinsesse Louise Charlotte af Danmark. Gift i 1842 med Prins Christian (9)., med hvem hun fik seks børn: Prins Frederik (8.), Prinsesse Alexandra (senere Dronning af England), Prins Vilhelm (senere Kong Georg 1. af Grækenland) Prinsesse Dagmar (senere Kejserinde Maria Fjodorovna af Rusland), Prinsesse Thyra (senere Hertuginde af Cumberland) og Prins Valdemar.

At Prinsesse Louise giftede sig med Prins Christian, var en afgørende forudsætning for parrets adkomst til tronen, idet hendes mor var søster til Christian 8. Det var også Louises fortjeneste, at parrets børn blev gift så fordelagtigt, at man allerede i samtiden omtalte Kongeparret som “Europas svigerforældre”, og det var i høj grad hende, der førte an i selskabelig henseende. Dronning Louise har derfor sin del af æren for, at danskerne kom til at acceptere den glücksborgske linje af Kongefamilien, trods den dybe skepsis, hun og Christian 9. blev mødt med i deres første tid på tronen.

Dronning Louise levendegjorde på mange måder sin tids kvindeideal. Hun var midtpunktet i en forbilledlig familie og var kunstnerisk og socialt begavet, men samtidig holdt hun sig altid et par skridt bag sin mand, som det forventedes dengang. Dronning Louise bedrev desuden et meget omfattende velgørenhedsarbejde, der bl.a. udmøntede sig i etableringen af Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

 

Relationer