Maleriskader

Malerier skadet af voldsom rensning

Forskellen i de to maleriers blå himmelfarve kan skyldes en tidligere behandling – sandsynligvis en meget voldsom rensning af farvelaget. Behandlingen har været udført samtidig på begge malerier. Formodentlig har man haft til hensigt at fjerne gammel fernis med et rensemiddel som fx lud. Rensemidlet, der måske har været i pastaform, er blevet smurt på begge maleriers overflader samtidig og har fået lov til at virke i et tidsrum. Dette tidsrum har været alt for langt, for rensemidlet har allerede angrebet farvelaget, der er begyndt at ‘koge op’.

Man er så begyndt at rense det ene maleri (a) og rensemidlet har fået lov til fortsat at opløse farvelaget på det andet maleri (b) imens.

Rensemidlet har ‘kogt’ og blødgjort farvelaget og da rensningen begynder og man skraber pastaen væk, forsvinder ikke alene den gamle fernis, som man gerne vil have af, men også dele af det originale farvelag. Det går ud over skyggelasurer på figurerne, røde lasurer på blomsterne og grønne lasurer på bladene. Også den blå farve i den lyseblå himmel skades. Det blå pigment, der er anvendt til denne farve, er sandsynligvis smalte og dette ændres kemisk en smule, så den lyseblå farve visse steder får en gullig tone i overfladen.­­

Da det første maleri (a) er renset, er man klar til maleri b, men her har rensemidlet fået lov at virke alt for længe og alt farvelag er mere eller mindre blødgjort eller opkogt. Især er det gået ud over den lyseblå farve, der må være blevet helt blød, for da rensekluden gnubbes over maleriet fjernes så meget af den lyseblå farve, at den mellemgrå grundering begynder at skinne igennem. Den lyseblå farve er også blevet stærkt misfarvet – den står nu grågul i stedet for lyseblå. På blomster og blade er der også sket opkogninger og de grønne lasurer bløder ud i den lyseblå himmelbaggrund. Lasurer forsvinder i takt med at maleriet renses. Resultatet er et totalt udpint og fortyndet farvelag.

Dette senarie kunne være årsag til, at de to malerier i dag tager sig så forskellige ud.

Der hersker lidt usikkerhed om hvordan denne behandling er foregået. Først troede man, at malerierne havde været taget ned fra loftet for at opgaven kunne udføres, men monteringsmåden og manglende spor af flere monteringer i loftet viser, at arbejdet er foregået, mens begge malerier stadig sad fast på deres pladser i loftet.

 

Især den lyseblå baggrund på det ene maleri er meget ødelagt af den voldsomme forrensning, der blev foretaget for mange år siden. På det øverste foto ses en detalje før behandling og på det nederste ses den samme detalje efter behandling.