Kronejagt opgavesvar

Vi håber, du havde en god kronejagt på Rosenborg og fandt Christian 4.s kongekrone.

Når du er færdig med opgaven, kan du kontrollere, om dine svar er korrekte nedenfor.

Svar til kronejagten

Kronepost 1: Christian 4. vil gerne vise, at han er klar til at ofre sig og bløde for sit folks skyld. Derfor har han pyntet sin krone med en figur af en pelikan.

Kronepost 2: Christian 4. vil gerne vise, at han er barmhjertig og beskyttende over for hele sit folk. Derfor har han pyntet sin krone med en figur af en mor med sine børn

Kronepost 3: Christian 4 vil gerne vise, at han er en stærk og modig konge. Derfor har han pyntet sin krone med en vinde der sidder på en løve.

Kronepost 4: Christian 4. vil gerne vise, at han kan afveje, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og derfor er en retfærdig konge. Derfor har han pyntet sin krone med en figur af en kvinde med en vægt.

Ved Christian 4.s rigtige krone: Figuren med pelikanen er 3 gange på kronen. De tre andre figurer er hver én gang på kronen.