1725-1750 Copy

Afslutningen af Store Nordiske Krig i 1720 var indledningen på en lang dansk fredsperiode. Christian 6. efterfulgte Frederik 4. i 1730, og hans regeringspriode blev den første, hvor Danmark ikke var i krig. Til gengæld oplevede landet en økonomisk krise, som var en del af baggrunden for indførelsen af stavnsbåndet i 1733. Samme år købte Danmark øen Sankt Croix i Caribien, som sammen med de nærliggende Sankt Thomas og Sankt Jan udgjorde Dansk Vestindien, hvor afrikanske slaver i stort tal blev indført til sukkerplantagerne.

Christian 6. og dronning Sophie Magdalene var stærkt præget af den strenge pietisme, som lagde en dæmper på hoffet. Det blev der ændret på, da Frederik 5. overtog tronen i 1746.

Ikke bare hoflivet blomstrede op i 1740’erne; senbarokken var ved at blive afløst af den franske rokoko, som nu for alvor slog igennem. Hofbygmesteren Niels Eigtved indledte arbejdet med den helt nye bydel, Frederiksstaden, som i de følgende år rejste sig med Amalienborgs fire palæer som centrum.