Thomas Kluge – særudstilling 16. november 2013 til 2. marts 2014.

KONGEFAMILIEN I KLUGES LYS

I udstillingen præsenteres offentligheden for Thomas Kluges nye store portræt af den kongelige familie, der vises sammen med Kluges øvrige værker i Gallasalen fra d. 16. november 2013 til d. 2. marts 2014.

Maleriet er kulminationen af Kluges mangeårige arbejde med Kongehuset og er med hele fjorten kongelige familiemedlemmer et sjældent set kunstværk. Efter udstillingen får maleriet sin blivende plads i Regentparrets residens på Fredensborg Slot. De øvrige udstillede kongelige portrætter er spredt hos forskellige private ejere og er heller ikke normalt offentligt tilgængelige.

På maleriet udfoldes Kongehuset i fortid, nutid og fremtid, mens det balancerer mellem det private og det officielle; på en og samme tid er billedet en historie om en nutidig familie og et stykke Danmarkshistorie.

Den nuværende og de to fremtidige regenter, H.M. Dronningen, D.K.H. Kronprinsen og Prins Christian, har alle øjenkontakt med os, mens de øvrige familiemedlemmer er portrætterede i deres eget univers – i egne tanker og uprovokerede af beskuerens blik. Børnene er i leg med undtagelse af den ranke og alvorlige Prins Christian, der synes bevidst om fremtidens ansvar.

I baggrunden har Kluge gengivet Fabris’ ruinlandskab, der hænger på Fredensborg i Havesalen. Ifølge en kunsthistorisk tradition har han indsat sig selv som baggrundsfigur sammen med sin hustru.

Baggrunden for maleriet
Det nye familieportræt har været fire år undervejs, men færdiggørelsen netop i år tilfører det en ekstra historisk dimension, idet 2013 er 150-året for Det Glücksborgske Kongehus. Thomas Kluge. Kongelige Portrætter og værket Kongehuset indgår i fejringen heraf.

Gruppeportrættet har desuden en kunsthistorisk reference til Laurits Tuxens Fredensborgbillede fra1880’erne, hvor det danske kongepar blev afbildet med deres store internationale familie. Christian 9. og Dronning Louise var i samtiden kendt som Europas svigerforældre, og maleriet er blevet et nationalhistorisk ikon.

Øvrige kongelige portrætter
Udstillingen rummer også enkeltportrætter og belyser spændvidden i Kluges kunst; fra officielle portrætter til et maleri af H.M. Dronningen, hvor Monarken er gengivet som privatmenneske, usminket og i striksweater.

Om Thomas Kluge
Thomas Kluges arbejder kan karakteriseres som en art magisk realisme, og med tydelige kunsthistoriske inspirationer er han en markant postmoderne fornyer. I værkerne fremstår den knivskarpe gengivelse af mennesker og genstande, vi kender fra virkeligheden, ofte i et univers, der udfordrer til beskuerens egne tolkninger. Således også portrætterne, der fascinerer umiddelbart ved deres utrolige lighed med de afbildede, men dertil rummer noget andet og dybere, der gør, at man vanskeligt kan slippe dem.

Udstillingskatalog
Udstillingen følges af et katalog, og forlaget Kle•art udgiver bogen Tilbage til Fredensborg skrevet af kunsthistorikeren Thyge Christian Fønns.

Klik her for at besøge Thomas Kluges hjemmeside