Prins Knud

Prins til Danmark. Søn af Christian 10. og dronning Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. Gift med sin kusine, prinsesse Caroline-Mathilde til Danmark. Parret fik sammen tre børn.

Sammen med kronprins Frederik tog prins Knud en  søofficersuddannelse. Prins Knud var efter endt uddannelse blandt andet chef for kongelundsfortet. Ved faderen, Christian 10.s død i 1947 blev prins Knud tronfølger, da Frederik 9. ikke havde nogen mandlige arvinger. I 1953 blev Grundloven lavet om, hvormed kvindelig arveret blev indført, hvilket betød, at prins Knud ikke længere var tronfølger.

Prins Knud var sammen med prinsesse Caroline-Mathilde protektor for diverse organisationer, blandt andet for Forenede Danske Motorejere og Foreningen af Søofficerer af Reserven. Prins Knud voksede op på Amalienborg i Christian VIII’s Palæ, det samme palæ, hvor Amalienborgmuseet er placeret i dag. Efter dronning Alexandrines død i 1952 fik Knud og Caroline Mathilde råderet over Sorgenfri Slot, som de beboede frem til deres død.