Dronning Ingrid

Dronning af Danmark fra 1947. Født Prinsesse Ingrid af Sverige som datter af Kronprins Gustav (6.) Adolf og Kronprinsesse Margareta. Gift i 1935 med Kronprins Frederik (9.), med hvem hun fik de tre døtre Prinsesse Margrethe (f. 1940; fra 1972 H.M. Dronning Margrethe 2.), Prinsesse Benedikte (f. 1944) og Prinsesse Anne-Marie (f. 1946; Dronning af Grækenland 1964-73).

Dronning Ingrids liv blev stærkt præget af moderens tidlige død i 1920, som indgav hende en betydelig stædighed og strenghed imod sig selv. Efter at hun giftede sig med den mere muntert anlagte Kronprins Frederik, blødte hun dog meget op og fik med ham et forbilledligt familieliv i Danmark. Dronning Ingrid var flittigt anlagt og påtog sig utallige repræsentative hverv, som hun også fortsatte med at bestride efter Frederik 9.s død.

Dronning Ingrids betydning for nutidens danske kongehus kan dårligt overvurderes. Hun hjalp sin mand til at træde i karakter som konge og satte med sin kløgt og stilbevidsthed et eksempel for de nulevende generationer af Kongefamilien. Hun gjorde en stor indsats for at ruste sin ældste datter til at løfte sit ansvar som regent, og også for nuværende Kronprins Frederik har hun været en vigtig støtte. Dronning Ingrid var desuden på sine ældre dage stærkt engageret i plejen af slotshaverne på Graasten og Fredensborg, hvor hun flyttede ind i Kancellihuset efter Frederik 9.s død.