1900-1925

Med systemskiftet i 1901 blev parlamentarismen gældende praksis i Danmark, og den første Venstreregering kom til magten. Periodens vigtigste omvæltning var dog uden sammenligning 1. Verdenskrig, som brød ud i 1914 og endte fire år senere med et ganske forandret Europa. I 1917 udbrød også den russiske revolution, som blev et hårdt slag for den danskfødte Kejserinde Dagmar, der mistede store dele af sin familie og måtte flygte først til England og senere til Danmark.

I perioden havde Danmark tre konger; Christian 9. (død 1906), Frederik 8. (død 1912) og Christian 10. Den konservativt sindede Christian 10. involverede sig gerne i politik, hvilket skabte en del gnidninger i forhold til de skiftende regeringer og kulminerede med Påskekrisen i 1920, hvor kongen afsatte regeringen pga. uenighed om delingen af Slesvig. Christian 10. endte dog med at opgive sine krav, og efter en folkeafstemning i Slesvig blev det nordlige Slesvig (dvs. Sønderjylland) atter en del af Danmark. Danmark solgte i 1917 De Vestindiske Øer til USA, og Island løsrev sig året efter, men forblev i personalunion med Danmark frem til 1944.

Efter indgangen til det 20. århundrede er det svært at sætte stilretninger og kunst på en enkel formel. 1. Verdenskrig markerede imidlertid et voldsomt brud, idet man efter krigen så et væld af banebrydende nye tilgange til kunst og design.

Relationer