Farver og forgyldninger

Forgyldningerne er et kapitel for sig. En særlig effekt opnås nemlig i den måde, man har forgyldt de enkelte dekorationer på. Nogle steder ligger forgyldningerne som massive dekorationsdele, mens de andre steder blot antydes som højlys i kanten af et dekorativt element. De to forgyldningstyper er ofte kombineret på et enkelt loft.
Forgyldninger finder man overvejende på lofterne på beletagen, mens der på lofterne i stueetagen er en slags guldimitation i form af okkerfarvede dekorationer.

På dette loft, der befinder sig i stueetagen er der ingen forgyldninger, men istedet er der malet med ‘guld okkerfarve’. Illustrationen er konservatorens digitale rekonstruktion.

Der er også en kontrast på den enkelte etage. Lofterne i de rum, der vender mod nordøst er bemalet med kølige farver, mens de sydvestvendte rum er bemalet med varmere toner.
På alle lofter er der individuelt leget med komplimentær- og kontrastfarver. De store farvede felter har forskellige funktioner på de forskellige lofter. Nogle steder står lyse og mørke, kolde og varme felter overfor hinanden for at opretholde en balance på loftet – andre steder er felterne bemalet, så en forskel understreges.

Grundplan af Beletagen, hvor lofternes farver er angivet. Grundplanen viser de farver, som blev malet på lofterne i 2009-10. Det er stort set de farver, konservatorerne fandt under undersøgelsen – med enkelte undtagelser.

Et interessant punkt er farvesætningen af rosetterne beregnet til lysekroneophænget. Disse er som regel lysere end det øvrige loft – ofte gule – som om man med dem har villet understrege lysets placering.

Og antallet af farver øges jo tættere på midten af loftet man kommer. Typisk er farvesætningen af gesimsens dekorative dele skåret ned til en eller to farver, mens midterrosetterne består af mange flere farver. Dette ses tydeligst på de store, rigest dekorerede lofter som fx i riddersalen.

Grundplan af stueetagen med de farver, der blev malet på lofterne i 2009-10 I palæets facaderum er farverne tilpasset de kunstværker, der er lavet i huset, mens farverne på havesiden er de farver, man fandt under den farvearæologiske undersøgelse.