Digitale rekonstruktioner

Fortolkning af de farver, man har fundet, er første skridt på vejen til en rekonstruktion. I Frederik d. VIII’s Palæ er denne første rekonstruktion foretaget i form af en række fotografiske, digitale rekonstruktioner af udvalgte detaljer på hvert loft.

Afdækning på loftet i det lille selskabsgemak, der i dag er anretterværelse. Her ser man den lysegule, oprindelige bundfarve.

En digital rekonstruktion laves på en computer med fotoprogrammet Adobe Photoshop. Der arbejdes i lag ovenpå et sort-hvidt foto, hvor hver farve har sit eget lag. På den måde kan man ændre på nuancerne og skrue op og ned for farverne indtil de er helt rigtige.

 

Denne loftsdetalje viser et eksempel på en digital rekonstruktion. Der er lagt farve på et foto af en loftsdetalje. Herved kan man se, om de farver, man har fundet, ser ud til at harmonere godt sammen. Man får samtidig også et indtryk af, hvordan loftet har set ud. Rekonstruktionen bruges til at dokumentere de fund, man har gjort på loftet, samtidig med at den visualiserer, hvordan loftet vil komme til at se ud, hvis man maler det med de pågældende farver igen.