1875-1900

Perioden var fredelig for Danmarks vedkommende. Udbredelsen af elektriciteten og telefonens opfindelse prægede tiden, og industrialiseringen gjorde mange nye ting tilgængelige, mens vejnettet og jernbanen skabte nye transportmuligheder. Gennem hele perioden sad partiet Højre tungt på magten takket være Christian 9., som udnævnte ministre, der delte hans konservative anskuelser. Med Københavns befæstning som begrundelse gennemtrumfede skiftende Højreregeringer under J.B.S. Estrup i en årrække såkaldte provisoriske finanslove uden parlamentarisk dækning i Rigsdagen. Dette gav især i 1880’erne anledning til en ophedet politisk stemning, og denne såkaldte forfatningskamp stod på frem til systemskiftet i 1901.

Trods de politiske stridigheder vandt Christian 9. og hans familie efterhånden udbredt popularitet i Danmark. Kongeparret samlede en gang om året de fleste børn, svigerbørn og børnebørn på Fredensborg i sensommeren, hvilket bragte medlemmer af det engelske, græske, russiske, hannoveranske, svenske og danske kongehus under samme tag. Kongefamilien kastede således lidt tiltrængt glans over landet oven på nederlaget i 1864.

Klunkestilen vandt indpas i hjemmene, hvilket skabte en mere tætpakket, uformel indretning med klunker og kvaster, fotografier og nips. Romantikken var endnu fremherskende i kunsten, skønt der skete opbrud og nyskabelser på mange fronter.

Relationer