Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen er den mest berømte, danske forfatter i verden, og han er oversat til mere end 120 sprog. Allerede i sin samtid opnåede han stor anerkendelse og omgikkes blandt andet det danske hof. H. C. Andersen stammede fra små kår i Odense. Faren, der var skomager, døde allerede da sønnen var 10, og moren, der var vaskekone, endte på fattiggården.

H. C. Andersen flyttede til København som 14-årig og forsøgte forgæves at få en karriere som sanger eller danser. Den veletablerede embedsmandsfamilie Collin tog ham imidlertid under deres vinger, og H. C. Andersen fik en studentereksamen. Familien Collin vedblev at være et fast holdepunkt i hele hans tilværelse, som bl.a. bød på mange udenlandsrejser og besøg på danske herregårde.

I det omfattende forfatterskab, som omfatter skuespil, romaner, rejseberetninger, erindringer og lyrik, står eventyrene som hans mest originale og elskede værker.

H.C. Andersen døde ugift og barnløs. Han ligger begravet på Assistens Kirkegård i København.

Foto: Det Kongelige Bibliotek (hentet fra Det Kongelige Biblioteks website)

Relationer