Fotografering på Amalienborg

På Amalienborg modtager vi gerne fotografer og journalister, der ønsker at formidle den kongelige historie gennem foto- og filmoptagelser. Det er tilladt at optage fotos og film på museet i Christian VIII’s Palæ i åbningstiden, ligesom I har mulighed for at aftale optagelser uden for museets åbningstid. Da Christian VII’s Palæ kun formidles af Kongernes Samling, kan vi ikke give tilladelse til optagelser i dette palæ, og I bedes rette henvendelse til Kongehuset.

Hvis I besøger museet for at optage fotos og film, er der nogle forholdsregler, som vi beder jer være opmærksomme på, når i besøger museet.

Optagelser i museets åbningstid:
Der er gratis adgang til museet ved fremvisning af et gyldigt pressekort. Der er ligeledes mulighed for gratis entré ved en forud indgået aftale, er dette tilfældet, skal I blot henvende jer i billetkontoret, hvor I vil modtage en billet.

Brug af stativ, ekstra lys, håndholdte stabilisatorer og andet ekstraudstyr må ikke medbringes på museet i åbningstiden med mindre andet er aftalt. Tasker skal opbevares i taskeskabene under besøget.

Vi beder jer være opmærksomme på ikke at berøre slottets genstande og andet interiør, samt ikke at holde udstyr over museets montrer. Vi beder jer ligeledes tage hensyn til museets øvrige gæster under jeres besøg.

Optagelser uden for museets åbningstid:
Der er mulighed for at optage fotos og film uden for museets åbningstid ved en forud indgået aftale. Kontakt venligst kommunikationschef Nanna Ebert: ne@kosa.dk eller tlf.: 51336644

Ved optagelser uden for museets åbningstid er det nødvendigt at tilkalde ekstra vagter, og vi vil derfor tillægge et gebyr til at dække disse omkostninger.

Inden I kommer, vil vi gerne have en beskrivelse af hvilke rum, I gerne vil optage i og med hvilket sigte. Hvis der medvirker eksperter eller skuespillere, vil vi gerne briefes på, hvad de skal gøre / tale om i rummet.

Ønsker I at benytte parkeringsområdet bag palæet, skal I melde det i forvejen. Ved ankomst til palæet skal I benytte porten til højre i Christian VIII’s Palæ ud mod slotspladsen. I bedes ringe til den på forhånd aftalte kontaktperson, der vil åbne porten for jer.

Vi forbeholder os retten til at afvise optagelser, hvor der ikke er en historisk eller samfundsmæssig sammenhæng med Amalienborg.

Vi glæder os til at være behjælpelige med optagelserne og se jeres film/billeder!