1950-1975

Skønt perioden var præget af mange internationale uroligheder, var 1950-1975 gode år for Danmark. Arbejdsløshedstallene var lave, flere fik en uddannelse, og velfærdssamfundet konsoliderede sig for alvor. Det internationale samarbejde blev mere udbygget end hidtil med blandt andet FN, og det europæiske samarbejde førte til etableringen af EF (siden EU), som Danmark blev medlem af i 1973.

Med Frederik 9. havde Danmark for første gang fået en konge, der fuldstændig afstod fra at blande sig i politiske beslutninger. Han og Dronning Ingrid var et overmåde populært regentpar, der gerne lod offentligheden få indblik i deres eksemplariske familieliv. De fik ingen sønner, men omkring midten af århundredet var tiden blevet moden til en ændring af tronfølgeloven, som blev vedtaget sammen med Grundlovsrevisionen i 1953. På grundlag af den betingede kvindelige arvefølge kunne H.M. Dronning Margrethe 2. overtage tronen efter faderens død i 1972.

Populærkulturens fremmarch satte sit præg på perioden, og fjernsynets udbredelse skabte helt nye muligheder for formidling og underholdning. Ungdomsoprøret sidst i 60’erne skabte et hidtil uset fællesskabsbånd mellem unge i den vestlige verden.