Udstilling: Riddere i Bog og på Skjold

Udstillingen, der kunne ses til og med udgangen af 2013, blev vist i Det Pompejanske Gemak i Christian VIII’s Palæ og indgik i Amalienborgmuseets omvisninger på Beletagen.
Udstillingen præsenterer for første gang et større samlet udvalg af de forlæg for våbenskjolde, som indsendes til Ordenskapitlet af personer, der er blevet dekoreret med enten Elefantordenen eller Dannebrogordenens Storkors.

Ifølge over trehundrede år gammel tradition bedes sådanne personer om at præsentere et våben, som kan males i Ordenskapitlets våbenbøger og på et skjold til ophængning i de danske ordeners ridderkapel i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. Som led i denne proces indsendes et forlæg til Ordenskapitlet til godkendelse og som udgangspunkt for den kongelige våbenmalers arbejde med våbenbog og skjold.

Forlæg for våben for den britiske prinsesse Elizabeth (2.), der blev tildelt Elefantordenens insignier i 1947.

Det er et udvalg af disse forlæg, som nu udstilles i Dronningens Håndbiblioteks lokaler i Christian VIII’s Palæ på Amalienborg. Forlæggene stammer fra perioden 1880’erne til 1960’erne og præsenterer våbener eller forstadier til våbener for et vidt udsnit af fremtrædende danske og udenlandske personer, hvoraf mange af stor historisk betydning som f.eks. Dwight D. Eisenhower, Winston Churchill, I.C. Christensen og Niels Bohr.

En stor del af forlæggene præsenterer desuden arbejder af en række fremragende danske og udenlandske heraldiske kunstnere. Både i form og indhold rummer materialet en stor variation, fra hastige skitser til fuldt færdige våbenskjolde af stor heraldisk og kunstnerisk kvalitet.

De udstillede våbenforlæg er et vidnesbyrd dels om de berørte personers virksomhed og selvopfattelse, dels om en levende heraldisk tradition og dels om den betydning, som ordensvæsenet har for monarkiets relationer til samfundet både hjemme og i udlandet.

Udstillingens katalog kan købes i museumsbutikkerne på Amalienborgmuseet og Rosenborg Slot. Pris 40 kr.