H.C. Andersen, ”Zombien”, digt improviseret på Sorgenfri Slot, 10. september 1845

”Zombien”
For en nutidig læser vil digttitlen ”Zombien” sikkert undre – den synes ikke at passe til Guldalderen, men snarere til nutidens gyserfilm. Digtet er skrevet på Sorgenfri Slot i 1845. Det er aldrig blevet udgivet på tryk.
Det er resultatet af en prøve, som selskabet gav digteren, idet han fik en række tilsyneladende tilfældige rimord at improvisere ud fra, og det skulle have titlen ”zombien”. Selskabet har sikkert taget det fra hans egne digte, for i 1838 havde han udgivet et langt digt med titlen ”Det har Zombien gjort!”, der handler om en sort slavedreng i den spanske barokmaler Murillos hus, som viser sig at være den største kunstner af alle – en variation over temaet ”Den grimme ælling”, kunne man sige.
Resultatet af improvisationen over de tilfældige rimord er da heller ikke uhyggeligt, men nærmest en takkeskrivelse til de kongelige værter:

Improvisation
Hvortil opgivne Riim gaves i følgende Orden.
Sommerquæl – Strande – Farvel – Vande – Seil – lund – Speil –
Stund – svandt – Øie – oprandt – Fløie –.
Digtets Overskrift skulde være: ”Zombien”.

____

Zombien .
Min Lykkes Zombie kom en Sommerquæl,
Og søgte mig paa Danmarks Bøgestrande;
Tro ei han kom at sige mig Farvel,
Han vinkede ved Sjølunds friske Strande,
Hvor Baaden glider med de røde Seil,
Hvor tidt i Solglands Skyen sælsomt lued’,
Hvor Havets Flade, udstrakt som et Speil,
Jeg mangen deilig Sommer-Aften skued’,
Min Lykkes Zombie fulgte mig og svandt,
Ak, bange, speidende saae der mit Øie.
Hvor er min Lykke – ! Lykken just oprandt –
– Foran laae Sorgenfri med sine Fløie!

Sorgenfri-Slot den 10 Sept: 1845                                                                  H. C. Andersen .