Jacob A. Riis

Den dansk-amerikanske journalist og socialreformator Jacob A. Riis fra Ribe fik med sine reportager og bøger om de kummerlige forhold blandt New Yorks fattige stor gennemslagskraft og betydning for en forbedring af de sociale forhold i byen omkring år 1900. Trods sin amerikanske tilværelse glemte han ikke sit gamle fædreland. Med øje for det danske kongepars sociale engagement sendte han de fleste af sine bøger til Kong Christian 9. og Dronning Louise, bl. a. den banebrydende ”How the Other Half Lives” fra 1890.

Nogle af bøgerne er forsynet med dedikationer og indbundet i smukke bind; ”How the Other Half Lives” er således indbundet i rødt bøffelskind som markering af det amerikanske.

”The Children of the Poor” fra 1892 har foruden dedikationen indlagt et brev til Kongen, hvori han takker for, at hans far, overlærer Niels Riis fra Ribe, havde modtaget ”Dannebrogskorset”. I ”Nisby’s Christimas” fra 1893, der har dedikation til Dronning Louise, omtales hun som ”the friend of the afflicted and the motherless.”