Holger Drachmann, Troldtøj (1889-1890) i Kong Christian 9.s personlige eksemplar

”Troldtøj” med undertitlen ”Folkesagn i Nutidsliv” går for at være et af højdepunkterne i dansk bogkunst omkring år 1900. Samlingen af eventyrlige, sære fortællinger, der bygger på folklore og overtroiske forestillinger, synes at falde i tråd med tidens symbolistiske tendenser. Joakim Skovgaards, August Jerndorffs og Thorvald Bindesbølls farvede raderinger har et drømmeagtigt skær, der berettiger, at de på titelbladet bliver kaldt ”Billed-Fantasier”, for de er mere end blot illustrationer. Karakteristisk for perioden glider ornamentik og billeder over i hinanden, og i bogen her er også selve tekstens trykning blevet en del af den kunstneriske helhed, som ”Troldtøj” udgør; et bogkunstnerisk ”Gesamtkunstwerk”.

Bindet af Thorvald Bindesbøll

 

Oprindeligt udkom bogen i 15 hæfter i løbet af 1889 og 1890, men blev efterfølgende samlet i kunstfærdige bind. ”Troldtøj” findes i en række smukke håndindbindinger rundt omkring, hvoraf de flotteste utvivlsomt er Anker Kysters flerfarvede lædermosaikbind, hvoraf ét findes i Det Kongelige Biblioteks bogbindssamling. Christian 9.s eksemplar er i den eksklusive udgave af forlagsbindet. Det er i flerfarvet læder og med flere detaljer end det almindelige forlagsbind i rødt lærred. Endvidere har eksemplaret fået en særlig smudstitel, udsmykket af Thorvald Bindesbøll, med teksten ”Dette Exemplar af Troldtøj tilhører Hs. Majestæt Kong Christian den Niende.” Det har en håndskreven dedikation til Kongen fra forfatteren, Holger Drachmann. Et tilsvarende eksemplar, der har tilhørt Frederik 8. som kronprins findes ligeledes i Håndbiblioteket.

Indsat blad med ejermarkering fra Kong Christian 9.s eksemplar

 

Fakta:
Holger Drachmann, Troldtøj. Folkesagn i Nutidsliv. Med Billedfantasier af Joachim Skovgaard, Aug. Jerndorff og Th. Bindesbøll, Ernst Bojesens Kunstforlag, København 1889-1890.

Relationer

De Vestindiske Øer

Da De Vestindiske Øer i 1917 blev solgt til USA blev det enden på et 245-årigt dansk kolonieventyr i Caribien. I starten var øerne ejet af Vestindisk-guineisk Kompagni, men i 1755 overtog Kong Frederik 5. dem og de fik status af dansk kronkoloni. Den status beholdt de indtil 1917.   Dansk Vestindien var især i 1700-tallet en vigtig faktor i den danske økonomi, hvor de sammen med de danske støttepunkter på Guldkysten indgik i den indbringende trekanthandel med slaver og sukker.   Hans Balthazar Hornbeck (1800-1870), der ud over at være De Vestindiske Øers landfysikus (læge) også stod for vigtige botaniske registreringer og indsamlinger, foretog i 1835-39 præcise opmålinger af Skt. Thomas og Skt. Jan. Af Skt. Thomas-opmålingen har vi både et konturtegnet kort med sigtelinjer til brug for opmålingen og en beskrivelse af principperne for opmålingen fra Hornbechs hånd, samt J. Chr. Petersens rentegning af opmålingen med relief og landskabsdetaljer fra 1845; begge kortene i tryk, stukket af August Heimburger.   H. B. Hornbecks opmåling af Skt. Thomas 1835-1839, konturkort H. B. Hornbecks opmåling af Skt. Thomas 1835-1839, trykt 1845, med dedikation til Christian 8.   Fra 1789 haves en håndtegnet plan over Skt. Croix af landmåler Balthazar Frederik von Mühlenfels (død 1807), der senere skulle blive generalguvernør og som arkitekt kom til at præge Charlotte Amalie på St. Thomas ved genopførelsen efter byens brand 1804. B. F. von Mühlenfels, Plan over Skt. Croix, håndtegning, 1798   Kong Christian 9. og Dronning Louise modtog – formentlig i forbindelse med deres Guldbryllup i 1892 – en pragtfuld gave fra kolonialrådene på De Vestindiske Øer. Der er tale om et fotoalbum, der i sig selv er interessant som fotografisk dokumentation af, hvordan øerne så ud på den tid. Men albummet er prægtigt udsmykket på en måde, der også gør det til en lille kunstskat i sig selv.   Bindet er i flerfarvet skind med spænder af lak, der skal imitere koral. Og hver enkelt side er udsmykket med akvareller af øernes liv, både blandt menneskene, men også dyre- og plantelivet. Hvem fotograf, kunstner og bogbinder til dette prægtige værk er, vides ikke. Albummet er signeret ”Ernst Bojesen, København”, formentlig den københavnske kunsthandler og forlægger, der var kendt for at samarbejde med fremtrædende billedkunstnere og stod bag så forskellige publikationer som den satirisk-humoristiske årspublikation ”Oldfux” (fortsat som ”Blæksprutten”) og et af hovedværkerne inden for dansk bogkunst, Holger Drachmanns ”Troldtøj” Pragtbind med fotografier fra Dansk Vestindien, ca. 1892 Opslag i pragtbindet før fotografierne fra Skt. Jan Opslag i pragtbind: “Ved Mount Victory”   Tilbage til “De danske kolonier”